In115 Forelesningsbilder Windows

Hvis flere kontaktpersoner finnes, og ingen av dem er primærkontakt, vil ingen kontaktperson vises i eksporten. XS Office har et eget tilleggsprogram (utvidelse/”extension”) som kan installeres i e-postklientene Mozilla Thunderbird og Mozilla SeaMonkey. Med dette tillegget kan du overføre oppføringer fra Thunderbird/SeaMonkey direkte inn i XS Office.

  • Kostnad til produksjon/bearbeiding for produktet (benyttes sammen med innkjøpspris for å beregne dekningsbidrag nettsted for produktet).
  • Viser uoppgjorte kundefordringer med fakturadato inntil dato angitt som rapporttperiodens slutt.
  • Dette skjer som oftest på grunn av at en kontaktperson er feilaktig blitt opprettet to ganger i systemet.
  • Denne “pipelinen” brukes ofte i IT-verktøy for salg til å gi prognoser om fremditig salg og omsetning.

Angir følgeteksten som vil være synlig i selve kreditnotaen. KID for tilhørende faktura hvis organisasjonen har KID-avtale. KID regnes ut etter regler satt i Admin – Globale innstillinger. Angir hvilken kurs som er benyttet for å beregne kreditnotabeløpet. Hvilke betalingsbetingelser som er knyttet til kreditnotaen.

Avinstallere Java: Windows 7 Og Eldre Versjoner

Det er ikke mulig å fjerne din egen tilgang til “Admin” eller “Admin” – “Tilgangskontroll”. Dette fordi denne operasjonen vil påvirke din egen tilgang til å justere tilgangsrettighetene etterpå. Brukergruppene tilknyttes rettigheter fra registreringsvinduet for tilgangsrettigheter. Det anbefales å bruke en kombinasjon av bokstaver og tall i passordet.

Angir differansen mellom innpris og utpris som skal dekke faste kostnader og et evt. Deltakeren med ratt-symbol i kolonnen til venstre er definert som prosjektleder for prosjektet. Oppnåelse av resultatmålene danner forutsetninger for å oppnå effektmålene. I tillegg må selvfølgelig også de som overtar bruken/forvaltningen av det som er oppnådd, gjøre det de skal for å kunne hente ut effektene. Resultatmålene handler om hva man skal oppnå i løpet av et prosjekts levetid (det prosjektet skal lage/utføre).

Oppstartsveiviser For Brukerinnstillinger

Merk at det ikke er mulig å bytte ut en eksisterende salgsprosess i en salgsmulighet. Mva for sist opprettede salgsordre fra denne salgsmuligheten.

Angir om det skal være mulig å flytte mapper i dokumentarkivet ved å bruke dra-og-slipp (“drag-and-drop”). Angir standard tidspunkt for påminnelser for oppgaver som forfaller. Gir mulighet til å angi hvilken farge-mal du vil bruke i XS Office. Hvis fakturaer forblir ubetalt over en periode uten at en dialog rundt dette er etablert, kan tilgangen til XS Office bli fjernet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.